Tekstverwerking en zetwerk


Sinds 1982 is dit onze hoofdactiviteit. Hieronder een korte omschrijving van wat dit allemaal kan inhouden.


Zetwerk boeken, cursussen, tijdschriften

Wetenschappelijke teksten zijn onze specialiteit. Dit kan gaan van filosofische tot wiskundige teksten. In dit kader kan u bij ons terecht voor educatieve uitgaven van eender welk niveau.

De verwerking gebeurt via tekstverwerkingsprogramma's (Word) of Indesign, afhankelijk van de aard en de gevraagde uitwerking van de tekst.

Wij vertrekken van uw manuscript (digitaal of op papier, ook handgeschreven) en leveren u een drukklare tekst. Dit eindproduct kan op papier afgedrukt worden (hoge kwaliteit). Er kunnen ook digitale versies geleverd worden (pdf-bestanden, postscript-bestanden, ...).

Talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits
Indien het manuscript geen handschrift is, verwerken we ook de meeste andere Europese talen
Ook klassieke talen: Latijn en Grieks

Prijsindicatie: er wordt per project een gemiddelde prijs per bladzijde bepaald.


Digitaliseren van teksten

Dit kan betekenen: Prijsindicatie: per bladzijde, per 1000 karakters of forfait per project


Codage

Coderen van teksten voor zetsystemen in drukkerijen.

Prijsindicatie: aan uurprijs


Proeflezen en redactie

Tegenlezen
Enkel controle op fouten aan de hand van een "master"-kopie

Redactioneel nalezen
Controle op fouten en nakijken op spellingsfouten, grammaticale fouten, stijlfouten enz.
Dit laatste enkel voor Nederlandstalige teksten

Prijsindicatie: aan uurprijs